Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Przetargi

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do składania ofert na konkurs na wyłonienie Partnera Technicznego projektu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do składania ofert na konkurs na wyłonienie Partnera Technicznego  do wspólnego przygotowania, złożenia  i realizacji  projektu w zakresie wdrożenia popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej na finansowanie kształcenia  osób dorosłych w ramach  Osi IV Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój  „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej:

 

 

 

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej