Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Majątek Spółki

 

Majątek spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku obejmuje :

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości netto    290 tys. zł.    0,88 %
Należności z tytułu udzielonych pożyczek wraz z pochodnymi    16.220 tys. zł.    49,00 %
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    16.429 tys. zł.    49,63 %
Pozostałe    164 tys. zł.    0,49 %

Razem    33.103 tys. zł.    100 %

Spółka dysponuje budynkiem wraz z gruntem, który stanowi 90% wartości księgowej wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, dwa samochody osobowe, sprzęt elektroniczny wchodzący w skład gr.4-6 Klasyfikacji środków trwałych oraz wyposażenie biurowe pomieszczeń.
Należności z tyt. udzielonych pożyczek, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zostały zaprezentowane z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
Środki pieniężne  obejmują środki własne spółki oraz środki otrzymane warunkowo na realizowaną działalność  pożyczkową.