Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Informacje podstawowe

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR S.A.) w Zielonej Górze została utworzona w 1993 r.
w formie Spółki Akcyjnej, której głównymi akcjonariuszami są: Samorząd Województwa Lubuskiego, firmy, banki oraz osoby prywatne z naszego regionu.
Spółka została zawiązana Aktem Notarialnym Nr 1776/1993 z dnia 09.02.1993r. W dniu 22.10.2004 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (Akt Notarialny 3038/2004, Akt Notarialny 6666/2004). Udziały Samorządu Województwa Lubuskiego wzrosły do 91.57 %.

Celem podstawowym ARR S.A. jest zgodnie z § 6 statutu Spółki podejmowanie działalności społecznie użytecznej, w tym działań doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych - mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju MŚP.
Dotyczy to w szczególności pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej i Instytucji Wdrażającej dla województwa lubuskiego na podstawie zawartych z PARP i Zarządem Województwa Lubuskiego umów ramowych. Umowy na prowadzenie programów sektorowych (SPO-WKP, SPO-RZL, PHARE) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach perspektywy finansowej 2004 - 2006 oraz na wdrażanie działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.
Działalność Agencji obejmuje: 

  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i  informacyjnych,
  • wspieranie i kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Lubuskiem poprzez współpracę z samorządami w zakresie budowania strategii i wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości poprzez organizację seminariów oraz konferencji krajowych i zagranicznych,
  •  promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw z zagranicą.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z siedzibą w Polsce,
w województwie lubuskim, adres: ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra jest wpisana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:0000026425

NIP: 9290092741

REGON: 970264541

Kapitał zakładowy: 4 983 000, 00 PLN wpłacony w całości