Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Przetargi

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na konkurs na wyłonienie Partnera Technicznego projektu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na konkurs na wyłonienie Partnera Technicznego projektu w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, w ramach 6 Osi priorytetowej "Regionalny rynek pracy", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem  Operacyjnym Województwa Lubuskiego 2020.

 Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej  :  


Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej